קאבר קאבר

חולים חדשים ואחוז בדיקות חיוביות (בשבוע)

ירושלים

ניתן לבחור עד 10 יישובים להשוואה:

היישובים שבחרת:

נקה בחירה
חולים חדשים בשבוע
אחוז החולים מהבדיקות שנערכו בשבוע

אחוז החולים המאומתים, מחושב לפי כמות הבדיקות בכל יישוב בשבוע חלקי כמות הבדיקות החיוביות באותו יישוב. בהתאם לנתונים של משרד הבריאות