קאבר קאבר

חולים חדשים לפי יישובים (בשבוע)

ירושלים

120

ניתן לבחור עד 10 יישובים להשוואה:

היישובים שבחרת:

נקה בחירה

מופיעים בגרף רק יישובים בהם זוהו מעל 15 חולים